Werkwijze
Samen met u wordt  afgesproken  welke  werkzaamheden door  uzelf   en  welke   werkzaamheden  door  ons  zullen worden uitgevoerd, waarna u van ons een raming ontvangt van de benodigde uren.

Zo wordt ook het uurtarief vooraf met u afgestemd.

Te verrichten  werkzaamheden  welke  niet  binnen  de ge-maakte afspraken passen, worden vooraf bij u gemeld.

Na  uw  goedkeuring  worden deze werkzaamheden uitge-voerd.

Wij gaan uit van maatwerk.  Dat wil zeggen dat in overleg met u, voor uw bedrijf,  in uw situatie en naar uw behoefte naar een passende oplossing wordt gezocht.